Informace

 

Omezení jízd do zahraničí:

V podstatě jsou jízdy do zahraničí možné. Pro mimoevropské státy (např. Izrael, Tunis, Maroko, asijská část bývalého Sovětského svazu) musí být po dohodě s pronajímatelem uzavřeno zvláštní ochranné pojištění. Výjezdy do válečných oblastí jsou zakázány.

Způsobilost řidiče:

Minimální věková hranice nájemce, oprávněného řidiče, musí být 21 let a musí vlastnit odpovídající řidičské oprávnění. Předpokládá se vlastnictví řidičského oprávnění nejméně jeden rok. Nájemce se zavazuje na požádání pronajímatele uvést jména a adresy všech řidičů vozidla, pokud jejich jména nejsou uvedena v nájemní smlouvě. Fyzická osoba nesmí přenechat užívání vozidla jiné fyzické osobě.

Zakáz využití karavanu:

- k přepravování výbušnin, těkavých, jedovatých, radioaktivních a jiných škodlivých látek

- k dalšímu pronájmu a půjčování

- k jízdám do válečných oblastí

- k převážení běženců